woensdag 31 mei 2017

Waarom alternatief rechts in Europa faalde

Het zou kunnen zijn dat we over een jaar moeten zeggen dat de alt-right beweging ook in Amerika heeft gefaald, maar dat staat nog te bezien. De zaken zien er niet goed uit maar tot nu toe heeft iedereen Trump steeds onderschat.
Hoe dat ook afloopt, we kunnen balans opmaken van de effectiviteit van de rechts-populistische bewegingen in Europa. Deze bewegingen schieten overal te kort, en blijken voorlopig niet in staat de fascistoïde gekte van de oude partijen weg te vagen. Waarom niet?
Naar mijn idee blijft dat falen niet beperkt tot het feit dat we in Europa blijkbaar vrij ver achter zijn bij de Amerikanen in het gebruik van social media om te organiseren, waarbij we hier het additionele nadeel hebben van over meerdere taalgebieden en lokale culturen verdeeld te zijn en dus slechter tot samenwerking komen. Nee, de alternatieve bewegingen, van PVV en Marine Le Pen tot UKIP, AfD en alle anderen, maken een fundamentele fout. Het is niet voldoende te ageren voor immigratiebeperking en minder EU. Wat nodig is is het inzicht dat de welvaartsstaat, die zelf weer steunt op de geüsurpeerde machtspositie van de "liberale bureaucratische staat" zoals die sinds ongeveer 1870 vorm heeft gekregen, de belangrijkste steunpilaar is voor de machtspositie van de oude status-quopartijen. Zonder hoge staatsuitgaven, en de daarmee gepaard gaande hoge belastingen, valt hun regime, zo vrezen ze zelf. Nu de Europeanen te weinig kinderen krijgen om die hoge staatsuitgaven in de toekomst vol te kunnen houden, hebben de partijbonzen in hun oneindige wijsheid besloten om een nieuwe bevolking via massa-immigratie hiernaartoe te halen. En wie dat niet wil, wie met afgrijzen aanziet hoe onze cultuur volkomen opzettelijk wordt geofferd aan islam en rape culture, die kan dus niet tegelijk voor minder immigranten én voor handhaving van de volledige reeks volksverzekeringen, werkloosheidsuitkeringen, staatspensioenuitkeringen en bijstandsuitkeringen, alsmede oudedagvoorzieningen en verpleeghuizen pleiten, zoals de meeste van de rechtspopulisten, met name de PVV, doen. Zij kiezen daarmee voor de weg van de minste weerstand, en dat is niet goed. De burger wil misschien wel horen dat ze voor alle eventualiteiten verzekerd zijn en blijven als alt-rechts aan de macht zou komen, maar dat is niet zo, en dat is ook helemaal geen goede zaak, en dat moet ze dus ook niet wijsgemaakt worden.
Het is belangrijk ze de waarheid te vertellen. Uiteindelijk willen ze die, denk ik ook horen. Niemand wil in de huidige leugenachtige sfeer, die de oorzaak is van het wantrouwen tussen regeerders en geregeerden, dezelfde rondjes blijven maken.
Ik vrees dat de pop-rechtse partijen niet de intellectuele capaciteiten in huis hebben om de juiste keuzes aan de kiezers voor te kunnen leggen. Als dat zo is dan zullen ze die moeten ontwikkelen, anders zijn ze van geen nut voor de bezorgde burger die de toekomst met ontzetting tegemoet ziet.

Geen opmerkingen: