donderdag 20 februari 2014

We moeten weg uit de EU

De EU is een samenwerkingsorgaan voor de politieke partijen die gewoonlijk de dienst uitmaken in de lidstaten. Doel is elkaar te helpen bij de handhaving van het economisch interventionisme. Het doel is níet handhaving van een vrije maatschappij voor vrije burgers. Als dat laatste het doel was, zouden de politici het kapitalisme en vrije markten verdedigen. Dat is het laatste wat ze willen. Omdat de meeste mensen een hogere levensstandaard nastreven, is het feit dat hun leiders hun land willen laten opgaan in zoiets als de EU voor hen zonder waarde. Integendeel, de politiek is in de loop van de laatste 30 à 40 jaar een directe bedreiging voor onze rijkdom geworden. Enorme bedragen worden ons volgens het principe van inkomensoverdracht afgenomen om de politieke partijen in staat te stellen sinterklaas te spelen en zich zo in het centrum van de macht te handhaven.
Nu heeft de EU ook een positie op het gebied van buitenlands beleid te verdedigen. Een ding als de EU is automatisch een grote speler op het internationale schaakbord. Het is voor Duitsland een groot voordeel zich bij het ontwikkelen van een positie als grote mogendheid achter een organisatie als de EU te kunnen verschuilen. Zit hierin dan niet toch niet iets van waarde voor ons als NL? Maar nu blijkt dat de EU van Frans Timmermans niet als tegenstander van Poetin of Rusland mag worden gezien in de Oekraïense troebelen. In een dergelijke situatie is er dus alleen een "diplomatieke" rol weggelegd voor de EU. Maar diplomatie zonder de macht om die diplomatie inhoud te geven, en zonder de wil om die macht eventueel te gebruiken is nutteloos. Ze is zelfs schadelijk, want de oproepen en dreigingen irriteren zonder dat je er voordeel van hebt. De tegenstander die weet wat hij wil kan zijn gang gaan; de EU is een papieren tijger.
Daarmee vervalt dus ook dit voordeel van een lidmaatschap. De EU is nergens goed voor gezien vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse burger. De enigen die er uiteindelijk voordeel van hebben zijn de politici.

Geen opmerkingen: