vrijdag 21 september 2012

De economische gevolgen van lage rente

De economische wetenschap, en ik bedoel niet die die onderwezen wordt op alle universiteiten in het Westen maar de echte, die van de Oostenrijkse School, heeft in de loop van de 20e eeuw achterhaald wat de oorzaak is van de business cycle ofwel de boom and the bust, de hausse en de baisse. Het is geen eigenaardigheid of tekortkoming van het kapitalisme, zoals hele generaties journalisten en schijngeleerden sinds the Great Depression hebben beweerd, maar zij wordt opgeroepen door de autoriteiten. In hun zelfoverschatting denken politici en hun trawanten in de faculteiten en de journalistiek dat zij onontkoombare economische wetten  kunnen negeren en op magische wijze goederen en diensten te voorschijn kunnen toveren door de rentevoet te manipuleren.
Ludwig von Mises legde dit uit in een paper uit 1946 aan een comité van zakenlieden. Ik vond dit verhaal zo helder en zo belangrijk, ook al omdat we nu weer in een tijd van massieve inflatie en overheidsinterventie in de economie leven, dat ik het op deze site heb willen plaatsen. Het lijkt me belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de "oostenrijkse" uitleg van wat recessies zijn (vroeger zei men "depressie", het woord "recessie" is een eufemisme) begrijpen. Nu is een economisch verhaal vaak nogal abstract en daarom moeilijk toegankelijk voor veel mensen. Ook ik dacht vroeger dat economie een saai vak was. Tot ik een paar jaar geleden begon Von Mises te lezen. Hij schrijft glashelder, maar vanwege de stof kan het toch als "moeilijk" worden ervaren. Om die reden heb ik een Nederlandse vertaling gemaakt en deze is rechtsboven onder het kopje "pagina's" te vinden. 

Geen opmerkingen: