zaterdag 9 juni 2012

Een spook waart door de wereld...


De politieke partijen zijn in de loop van de 20ste eeuw steeds meer op elkaar gaan lijken. Met het resultaat dat de politieke elite zich aan de electoraten vertoont als een gesloten kaste wier plannen niet te beïnvloeden zijn door de wil van het domme volk. Die elites coöpteren de journalistiek – en daarmee de informatievoorziening – en academia – en daarmee de politieke meningsvorming. De ideologie van de elite is socialistisch– voor zover die ideologie aanwezig is want de elite is zeer praktisch, om niet te zeggen nihilistisch. Zij bedient zich van de staat. Of liever van de politiële bevoegdheden van de staat. Die vormen hun instrument. Het is of vrijwel alle staten van Westen geregeerd worden door één “Socialistische Eenheidspartij”. Hun macht ontlenen de elites aan het principe van de overheidsinterventies in het sociaal stelsel gebaseerd op vrije uitwisseling van goederen, diensten en ideeën. Dit principe is in feite een verklaring van almacht. Want de markt wordt feitelijk geregeerd door de onveranderlijke wetmatigheden van het menselijk handelen die hun uiterste fundament vinden in de menselijke aard en de elite denkt of pretendeert te denken dat ze deze wetten ongestraft kunnen negeren of schenden.
Deze overweging leidt tot de realisatie dat we ons in een revolutionaire situatie bevinden. De politieke en economische stelsels in het Westen zijn gedoemd. Ze zullen weggevaagd worden en een fluïde situatie ontstaat waarbij van alles kan gebeuren: totale geldontwaarding die leidt tot sociale onrust en die met geweld wordt onderdrukt. Niet alleen zal de elite de elite willen blijven, maar als niemand meer weet wat het geld waard is hoe moeten de mensen dan overleven? Alle uitwisseling van spullen is onderbroken, verstoord. Men zal zich door nood gedwongen voelen de wetten van de staat te negeren.
Alles hangt ervan af wat er na deze revolutionaire periode komt. Je hoopt op een vrije, kapitalistische samenleving met een overheid die met succes aan de ketting is gelegd. Een nieuw Liberaal Tijdperk. Maar dat is allerminst zeker. Te veel mensen denken dat de staat “iets moet doen”, dat de staat onderdeel van de oplossing is. Maar zij is het probleem. De kans is groter dat we in een permanente dictatuur à la het Chinese keizerrijk terechtkomen.

Geen opmerkingen: