zaterdag 23 april 2016

De populariteit van Donald Trump

De rally's van  Donald Trump trekken enorme aantallen mensen. Stadions vol mensen komen luisteren naar steeds hetzelfde verhaal. Wat is de verklaring van die populariteit?
Een is: Trump heeft zich tot de voorman gemaakt van de opstand van de gewone Amerikaan tegen de immigratiegolf die sinds de herziening van de wet op dat punt in 1965 de vorm van een tsunami heeft aangenomen.
De tweede reden is zijn belofte de banen weer terug te brengen. Hiermee zal hij nog wat meer moeite hebben, want met het heronderhandelen van wat handelsovereenkomsten komt hij er niet. Amerika is blut en de schijn-economie gecreëerd door de Fed moet eerst imploderen en alle sociale uitgaven scherp teruggeschroefd worden voor er een echte nieuwe economie voor in de plaats kan groeien. Amerika moet Big Government afwerpen. Hiertegen verzetten zich de partij-establishments van beide partijen want zowel de Bushes als de Clintons hebben hun fortuin te danken aan de corrupte verhoudingen die uiteindelijk het gevolg zijn van de komst - sinds de New Deal van FDR - van de interventionistische staat.
Het verzet en de tegenwerking die Trump vanuit zijn eigen Republikeinse partij ondervindt maakt duidelijk dat de VS net als Europa zuchten onder een oligarchische meerpartijendictatuur die de kiezers steeds meer buitensluit.
Ik hoop dat hij President wordt, en meer, dat hij succes heeft met zijn voornemens. Maar het zal een moeilijke weg worden.


Geen opmerkingen: