zondag 27 maart 2016

Het islamitische koekoeksei

Wie weinig tijd heeft om naar filmpjes op internet te kijken kan slechter doen dan (nog eens) te kijken naar het gesprek dat Jan Roos had met de Vlaamse filoloog Wim van Rooy. Deze schrijver heeft iets wat al onze politici ontgaat: een analyse van de situatie waarin de Europese landen zich bevinden met betrekking tot het islamitische koekoeksei dat in de meeste landen zijn kans ligt af te wachten.
De karakterisering van de geloofsuitgangspunten van de moslimminderheid in België en elders als een soldatenreligie geeft aan dat islam eigenlijk geen religie is maar een politieke ideologie uitgevonden om een leger van fanatieke soldaten op te richten. Als cultuur streeft de islam om zich niet aan te passen maar zich "zuiver" te houden en niets van de omringende cultuur over te nemen en niets bij te dragen, maar in feite uiteindelijk die gastheer te verdringen en - zelf onveranderd - als overwinnaar uit de bus te komen. Volgens Van Rooy zijn we al voorbij het punt waarbij we met behoud van rechtsbescherming en tolerantie dit gevaar kunnen beheersen. Eigenlijk zouden de moskeeën gesloten, en - vul ik zelf aan - de uitoefening van de islam verboden moeten worden. Dit gaat in tegen bepaalde grondwetsartikelen, zodat er een situatie is ontstaan waar die wettelijke garanties het koekoeksjong beschermen en de gastheer juist verdoemen.
Dat de massa-immigratie gewoon doorgaat is de regerende elite te verwijten. De houding van die linkse elite hierin wordt enigszins begrijpelijk als je bedenkt dat de generatie van '68 zelf in de totalitaire mindset vast is blijven zitten. Zelf doet me dit denken aan de manier waarop de communistische dreiging in de dertiger jaren vorm aannam. Lenin en later Stalin stonden niet toe dat hun partij en de westerse zusterpartijen coalities aangingen met andere partijen. De ideologie moest zuiver blijven en die partijen streefden dan ook niet werkelijk naar democratische samenwerking met andere groepen, maar wilde desnoods met gewelddadige uitsluiting van alle anderen de dienst uit gaan maken en daarbij alle individuen en individueel te maken keuzes naar zich toe te trekken, dus eigenlijk de mens zelf aan zich te onderwerpen. Deze regerende elite kan in het koekoeksjong alleen maar een potentiële bondgenoot zien en miskent daardoor het dodelijke gevaar.

Geen opmerkingen: