zondag 2 november 2008

Wat een Obama presidentschap betekenen zal

De radicale vrienden in het verleden van Obama, gecombineerd met de pogingen van zijn campagne om de details geheim te houden, dit alles doet vrezen dat zijn presidentschap een revolutionaire verandering zal betekenen in de manier waarop de VS in de wereld staan. Eénwereld-socialisme plus afschaffing van het speciale vrijheidsminnende karakter van Amerika, nu-zijn-wij-aan-de-beurt discriminatie van de blanke meerderheid door radicale zwarte nationalisten, dat is wat kunnen we verwachten.

De mannen op de achtergrond, revolutionaire terrorist en onderwijshervormer Ayers, palestijnenvriend Khalidi, de Syrische malverseur Rezko, de Saoedische prins Alwaleed hebben van alles voor met Amerika, maar niets goeds.

De revolutie steunt uiteindelijk op de woede van de zwarte minderheid, de Black Rage, op hun veronderstelde achterstelling. Dit gevoel is hun vooral aangepraat door politiek correct links- in feite de progressieve, hoog opgeleide, rijke, Democratisch stemmende elite in de VS. Er is over de jaren een op gemeenschappelijke belangen (zogenaamd) gebaseerde samenwerking ontstaan tussen de Democratische partij en de zwarte gemeenschap. In ruil voor hun stem krijgen de zwarten een permanente tap naar de onuitputtelijke belastinginkomsten van de VS. De kredietcrisis is er een direct gevolg van, maar toont ook hoe ver de blanke linkse elite bereid is te gaan om het zwarte stemblok voor de Democratische partij te behouden. Zwarte capo’s Jesse Jackson, Al Sharpton, Jeremiah Wright, et al, hebben tot taak de zwarte massa dom en vooral woedend te houden, zodat ze een nuttig instrument voor de partij zijn en blijven. Het hoeft nauwelijks te verbazen dat in het zwarte nationalisme een belangrijke rol is weggelegd voor een virulente Jodenhaat.

Ironisch bij dit alles is dat de Democratische partij, zeker in het verleden, maar ook tegenwoordig nog (Bill Clinton), de plek is waar blanken nogal meewarig op zwarten neerkijken. Dit gevoel van superioriteit (condescension) is ook verantwoordelijk voor de meeste stemmen die Obama van blanken krijgt.
Zo blijkt maar weer dat de politiek correcte staatsreligie dit land te gronde dreigt te richten.

Geen opmerkingen: